Přináší vám činnost nákupního oddělení zisk?

Pokud funguje, jak má, pak výrazně ovlivňuje růst firmy.
Otestujte si, jak jste na tom.

Všechny dílčí oblasti nákupního procesu tvoří
jeden vzájemně propojený celek.

Pro dlouhodobý rozvoj
nákupu je nezbytně nutné
neustálé vzdělávání

Vzdělávání

Legislativní a praktické
fungování zajišťují
dvě základní oblasti

AdministrativaProcesy

Základem celého
nákupního oddělení
jsou čtyři oblasti

DodavateléNákupní podmínkyPodnik

Pomůžeme vám
s celým procesem 

Pokud nevíte, jak nastavit správně nákup „od A do Z“, pak doporučujeme komplexní strategii. 

Jak postupujeme

Poradíme klidně jen v dílčích oblastech

Některé naše služby umíme poskytnout i bez časově náročné počáteční analýzy.

Podívejte se kde

Školení máme
založené na praxi 

Na základní znalosti navazujeme učením se praxí a na modelových příkladech. 

Naše témata