Outsourcing

Chcete si spolupráci nejdříve vyzkoušet nebo potřebujete pomoci jen někde? Pak nabízíme možnost outsourcingu našich vybraných služeb. 

Některé dílčí služby, které jsou součástí komplexního řešení, umíme realizovat i zvlášť. Ovšem upozorňujeme, že každá naše činnost je podmíněna nějakou počáteční analýzou. Liší se pouze rozsah a hloubka analýz. Některé činnosti jsme tak schopni nabídnout bez podrobné a časově náročné analýzy a některé ne. Níže uvádíme jejich přehled.     

Dvě možnosti využití outsourcingu

  • Dílčí služby – koordinace a řízení vybraných činností je často využívána v oblastech, ve kterých má podnik největší problém. Zbytek si podnik řídí sám. 

  • Externí řízení nákupu – úzká spolupráce s podnikem na denní bázi, která je vhodná především tam, kde firma potřebuje specialistu, ale nevytěží ho na plný úvazek 

Dílčí služby, které poskytujeme bez nutnosti komplexní detailní analýzy 

Podrobný popis jednotlivé činnosti si můžete přečíst na stránce „Strategie nákupu“ 

1. Nastavení změn v oblasti dodavatelů
2. Nastavení změn v oblasti lidé 
3. Nastavení procesu vzdělávání

Dílčí služby, které poskytujeme pouze po zpracování detailní analýzy 

Podrobný popis jednotlivé činnosti si můžete přečíst na stránce Strategie nákupu 

1. Nastavení změn v oblasti procesů
2. Návrh nákupní strategie