Nákupní podmínky

Základem fungování nákupních podmínek je umět si jak v týmu spolupracovníků, tak u dodavatelů určit „co přesně je potřeba nakoupit“.

Čím více lidí se na procesu podílí, tím více dochází ke komunikačním chybám, a proto se dodržování těchto parametrů musí mnohem více hlídat.

Nejčastější chyby 

  • Špatně definované potřeby od interních zákazníků
  • Špatně definované technické parametry produktů a služeb, které směřují k dodavatelům
  • Nepřipravenost nákupních podmínek na změny na trhu (není s tím počítáno)
  • Nízká míra flexibility – schopnosti rychle reagovat na aktuální změny na trhu
  • Špatně nastavené dokumenty definující nákupní podmínky (objednávky, smlouvy apod.)
  • Nepřizpůsobení nákupních podmínek velikosti podniku 
  • Absence ukazatele kvality v celkovém hodnocení nakupovaných produktů
  • Chyba je brát nejnižší cenu jako jediný ukazatel a podmínku úspěchu nákupčího