Vzdělávání

U vzdělávání je vždy nezbytně nutné si správně vydefinovat oblast, na kterou je třeba se zaměřit. Jinak jsou školení či kurzy často zbytečná ztráta energie a času. 

Ze zkušeností víme, že někde se musí „oprášit“ základní znalosti, jinde stačí procvičit praxi na modelových příkladech a někde lze zvýšit výkonnost oddělení jen na základě individuální práce s jednotlivými pracovníky. Správný obsah a rozsah vzdělávání určuje primárně trh, na které se firma jako celek pohybuje, velikost nákupního oddělení a individuální schopnosti nákupčích.

Co je u vzdělávání důležité

  • Vždy si ujasnit cíle a vzájemná očekávání od vzdělávání 
  • Rozhodnout, zda se pro vás hodí individuální systém vzdělávání, nebo účast na nějaké našem standardním kurzu či školení 
  • Důležitá je praxe a zase praxe! Proto vždy větší část vzdělávání zaměřujeme na sdílení praxe a interaktivní formu (modelové příklady, osobní praktické zkušenosti, konkrétní doporučení apod.)