Podnik

Nákup je neoddělitelnou částí celé firmy.
Na správném fungování a úspěšnosti nákupních činností je přímo či nepřímo závislá úspěšnost obchodních či výrobních aktivit podniku. 

Pokud něco nefunguje v jiném oddělení či jakékoli jiné oblasti firmy, vždy to ovlivní i fungování nákupního oddělení. Úkolem každého managementu nebo externích poradců by tak mělo být tuto vzájemnou propojenost odhalit a při problémech řešit.

Nejčastější chyby

  • Absence zařazení nákupu do firemního strategického řízení
  • Časté personální odchody z důvodu enormního tlaku na nákupčí společně s absencí jasné nákupní strategie
  • Vedení podniku blokuje nápady a aktivní přístup oddělení nákupu
  • Nákup má jen omezené rozhodovací pravomoci. Schvalovací „kolečko“ je příliš zdlouhavé, mnohdy se odehrává i v jiné zemi – „výhody“ globálního řízení firem
  • Vedení podniku podceňuje důležitost navázání systému odměňování nákupčích na výkonnostní ukazatele nákupu.
  • V podniku chybí kvalitní informační systém odpovídající potřebám nejen nákupu
  • Špatně nastavená míra centralizace nákupu u větších podniků