Nákupní procesy 

Zde je nutné si uvědomit, že nákupní procesy nejen ovlivňují všechny oblasti nákupu, ale jsou také závislé na procesech celé firmy a jejím informačním systému.

Požadavky na náročnost tohoto jako celku ovlivňuje velikost, zaměření a druh produktového portfolia. Umíme pomoci jak s tvorbou, tak s implementací procesů v rámci podniku. Poradíme si s návazností na informační systém i vnitřní řád společnosti. 

4 základní činnosti optimalizace procesů

  • Vybrat procesy, které je nutné automatizovat 
  • Definovat si prioritu – důležitost jednotlivých procesů v rámci nastavení nákupních činností ve firmě
  • Odkrýt nejčastější důsledky absence procesů, čímž se určí smysl procesy nepodceňovat 
  • Nadefinovat, jak nové fungování procesů vyhodnotit