Dodavatelé 

Ve vztahu „nákupčí – dodavatel“ jsou nejdůležitější tři kroky, které je potřeba mít zvládnuté.

1. Můžete být výborný vyjednávač, ale pokud protistrana není ten správný dodavatel, pak se to rozhodně projeví na výsledcích. 
2. V případě, že máte správného dodavatele, ale nepoužíváte při jednání ty pravé argumenty, vždy budete ta slabší strana. 
3. Máte-li správného dodavatele a disponujete argumenty, pak je vaším úkolem rozpoznat osobnost dodavatele, abyste zvolili vhodný styl komunikace. 

Nejčastější chyby  

  • Příliš mnoho dodavatelů bez nějakého odlišení či nějaké segmentace
  • Špatně nastavený výběr dodavatelů
  • „Neosobní“ vztahy s dodavateli – malý důraz důležitosti „budovaní vztahu“ s dodavateli
  • Není definován způsob komunikace a práce s dodavateli.
  • Špatně nastavené hodnocení dodavatelů
  • Absence substitučních dodavatelů fungujících při „výpadku“ hlavních dodavatelů 
  • Absence nákupního marketingu ve firmě