Administrativa 

Vysoká administrativní zátěž a legislativní náročnost je dnes už víceméně bohužel nepříjemný standard.

Pokud se navíc pohybujeme v globálním prostředí, přibývá povinnost znát i mezinárodní normy a pravidla. Zjednodušeně se dá konstatovat, že neexistuje jiná možnost, než tyto zákonné požadavky znát, rozumět jim a dodržovat je.

Naše základní doporučení

  • Nechte si udělat audit, pokud si nejste jistí, zda máte tuto oblast zvládnutou. Vyhnete se tak zbytečným problémům a pokutám. Z dlouhodobého hlediska se to vždy vyplatí. 
  • Využijte nových technologií. Výrazný podíl na fungující administrativě a celkové přehlednosti zpracovávaných „papírů“, má kvalitní informační systém. Poradíme vám, jaké nutné funkční požadavky musí systém splňovat. 
  • Automatizujte. Mnoho administrativních úkonů je vhodné „přetvořit“ do nějakého automatického procesu, čímž ušetříte mnoho času a energie.