Vyzkoušejte si
rychlý test

Z výsledku ihned zjistíte, zda potřebujete
zlepšit výkonnost nákupního oddělení.

Máte definované konkrétní stěžejní činnosti v nákupu, kterých pravidelně dosahujete a kontrolujete?

AnoNe

Musíte vybrat jednu z odpovědí.

Víte, že sledování ceny není při vyjednávání podmínek to nejdůležitější parametr?

AnoNe

Musíte vybrat jednu z odpovědí.

Víte, že správné vyhodnocování výběrových řízení obsahuje tři kritické body?

AnoNe

Musíte vybrat jednu z odpovědí.

Víte, co je nejdůležitějším znakem kvalitního nákupčího?

AnoNe

Musíte vybrat jednu z odpovědí.

Zabere vám výběr nového dodavatele neúměrné množství času?

AnoNe

Musíte vybrat jednu z odpovědí.

Víte, jaké stěžejní znaky určí nejvhodnějšího dodavatele?

AnoNe

Musíte vybrat jednu z odpovědí.

Víte, kdy už podnik potřebuje samostatné nákupní oddělení?

AnoNe

Musíte vybrat jednu z odpovědí.

Jsou vaši nákupčí alespoň jednou za půl roku školeni či vzděláváni v oblasti obchodního vyjednávání?

AnoNe

Musíte vybrat jednu z odpovědí.