Vytvoření strategie 

Komplexní řešení problémů nákupu vám přinese nejlepší výsledky. Je to sice cesta náročná na čas a energii, ale z dlouhodobého hlediska se rozhodně vyplatí.

V rámci řešení individuální strategie vždy předkládáme dílčí výsledky řešení, abyste mohli mít celý proces změn pod kontrolou. Věříme, že to pomůže vzájemné důvěře a spolupráci. 

Pět částí individuálního řešení

  • Počáteční analýza  
  • Návrh nákupní strategie 
  • Vyřešení nedostatků v administrativě 
  • Nastavení případných změn v oblasti procesů, dodavatelů a pracovníků nákupu 
  • Nastavení procesu vzdělávání

Podrobný popis jednotlivých částí řešení na míru

1. Počáteční analýza  

Určitě pro vás nebude překvapením, že základní principy fungování podnikového nákupu jsou sice dané, ale nelze je na každý podnik aplikovat stejně. Jinak by to bylo moc jednoduché. A to strategie nákupu není. Vždy je nutné zohlednit samotnou společnost a její historii, vizi, cíle, zaměření, druh činnosti a mnoho dalšího. Základním předpokladem úspěšné implementace jakéhokoli nového doporučení je proto bezpodmínečně nutná počáteční analýza. U rozsahu analýzy zohledňujeme velikost podniku. Vždy jde o prověření současného stavu, identifikace krizových částí a z toho vyplývající návrh konkrétního postupu. 

2. Návrh nákupní strategie 

Výsledkem sestavení nákupní strategie je dokument, ze kterého se poté čerpají data pro tvorbu detailních plánů řešení krizových částí. Primárním cílem tohoto dokumentu je definice co, kde, od koho a jak nakupovat. Návrh řešení obsahuje seznam strategických produktů a dodavatelů a způsob komunikace s nimi. Definovanou nákupní strategii si pak můžete implementovat buď sami, nebo využít našich dlouholetých zkušeností a pomoci se správným zavedením a řízením doporučených změn.   

3. Vyřešení nedostatků v administrativě

Administrativa je „nutné zlo“ úplně všude. Pokud navíc podnik obchoduje i na zahraničních trzích, náročnost na legislativu neúměrně roste. Součástí analýzy je prověření, v jakém stavu se administrativa nachází. Správné dodržování zákonů a norem vám ušetří mnoho starostí. Více o této oblasti

4A. Nastavení změn – oblast lidé  

V oblasti „práce s lidmi“ umíme nabídnout nadstandardní služby. V rámci společnosti máme divizi specializující se na kompletní personální služby a tyto zkušenosti uplatňujeme i v divizi zaměřené na podnikový nákup. Využíváme těchto znalostí jak v části vyhledávání nových správných pracovníků (pokud je to potřeba), tak ve školení stávajících, kde umíme rozpoznat jejich potenciál a pomoci ho rozvinout. Detailní popis toho, co vše se v této oblasti dá změnit, najdete zde.  

4B. Nastavení změn – oblast procesy 

Důležitost nastavení interních pravidel a postupů je zřejmá, jen se to nesmí změnit ve zkostnatělý systém neúměrného množství pravidel. Většinou se změny týkají stanovení systému práce nákupčích, způsob výběru dodavatelů, komunikace s nimi, řešení poptávkového řízení, průběh objednávkového procesu, postup řešení případných sporů, reklamací apod. Více o oblasti procesů

4C. Nastavení změn – oblast dodavatelé  

V oblasti dodavatelů pomáháme především s výběrem klíčových dodavatelů, poradíme, jak je vyhledat, jak s nimi umět dlouhodobě pracovat, jak s nimi vyjednávat apod. Máme zkušenosti i s vyjednáváním se zahraničními dodavateli, kde spolupráci výrazně ovlivňuje kultura dané země. Oblast dodavatelů podrobně.

5. Nastavení procesu vzdělávání 

Cílem vzdělávání definované ve strategii jsou zpravidla dvě oblasti. Nastavit vzdělávání současných pracovníků tak, aby zlepšení jejich znalostí a kompetencí přímo řešilo identifikované problémy. Po vyřešení aktuální stavu poté nastavujeme takový směr vzdělávání, který podpoří celkový růst společnosti.